Lista kompanija

  • Vsi.si d.o.o.

    Naša kompanija VSI.SI d.o.o. izbegava pretpostavku da su postojeće norme jedini pravi put. Izabrali smo svoj put, skupljali vlastito iskustvo, učili iz svojih grešaka i izgradili kompaniju kojom se danas ponosimo, a ponosićemo se i u budućnosti. Usudili smo se da napravimo korak dalje.