Pošalji zahtev

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska investiciona banka (EIB)

Razvoju globalnog gospodarstva potpomažu mnoge finansijske institucije. Evropska investiciona banka nastoji osigurati sredstva za investicije vezane za razvoj i integraciju Europske unije. Evropska banka za obnovu i razvoj, između ostalog, promiče preduzetništvo zagovarajući potrebe svake zemlje.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Evropska banka za obnovu i razvoj osnovana je 1991 godine s ciljem poticanja tranzicijskih procesa prema ekonomiji otvorenog tržišta. EBRD danas ima 64 država članica plus dvije institucije (Evropska unija i Evropska investiciona banka). Osim država EU članice Europske banke za obnovu i razvoj su i mnoge druge svetske privredske sile te države korisnice njenih sredstva.

Evropska banka za obnovu i razvoj podržava razvoj tržišne ekonomije i demokracije. Paleta potpore Evropske banke za obnovu i razvoj je veoma široka. EBRD potpomaže provođenju programa privatizacije, strukturnih reformi itd. U svrhu tih ciljeva Evropska banka za obnovu i razvoj pruža različita jamstva, zajmove uz povoljnu kamatnu stopu, tehničku pomoć i drugo. Aktivnosti EBRD-a ne odnose se samo na javni nego i na privatni sektor. Od srednje Europe do srednje Azije, Evropska banka za obnovu i razvoj finansijski potpomaže projekte u privatnom sektoru čiji ciljevi pridonose tranziciji prema tržišnoj ekonomiji i demokratskom društvu.

Evropska investiciona banka (EIB)

Jedna od zadaća Evropske investicione banke je da sa svojim delovanjem pridonese uravnoteženom razvoju te privredskoj i socijalnoj koheziji država članica EU. To znači da su sredstva EIB-a usmerena k projektima čiji je cilj npr. povećanje ekonomske i socijalne integracije Europske unije. Osim toga Evropska investiciona banka je aktivna u provedbi programa za malo i srednje preduzetništvo. Kroz svoje aktivnosti EIB podupire ne samo projekte unutar članica Evropske unije nego i u državama kandidatkinjama za punopravno članstvo kao i projekte izvan EU, koji pozitivno utiču na jačanje europske integracije. Primarni ciljevi EIB-a su: podupiranje kohezije i konvergencije EU, potpora malim i srednje velikim preduzećima, ekološka održivost, inovacija i na znanju utemeljeno društvo, razvoj transeuropskih saobraćajnih i energentskih mreža (TEN) te trajna, sigurna i konkurentna opskrba s energijom.

Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD)

Međunarodna banka za obnovu i razvoj je najstarija institucija grupacije Svetske banke. IBRD je u vlasništvu svojih država članica. Srbija je također članica IBRD-a. Jedan od ciljeva IBRD-a je smanjivanje svetske stope siromaštva. IBRD je također jedna od najvećih institucija koje pružaju pomoć državama u razvoju i nerazvijenim zemljama.

SL Consult, d.o.o. | Evropska banka, EIB, IBRD, EBRD, Evropska investiciona banka - povezave do naše spletne strani: