Evropska unija - mogućnosti i potpora

Ulazak u Evropsku uniju otvara nove mogućnosti za razvoj privrede i društva u celini. Kao punopravna članica Evropske unije Srbija će dobiti priliku za korištenje sredstava iz strukturnog i kohezijskog fonda. Tako će Srbija biti članica Evropske unije, a več nekoliko godina je punopravna članica Svetske banke.

Evropska unija - prilika za privredni razvoj

Evropska unija doprinosi privrednom razvoju svojih članica. Jedan od njezinih temeljnih ciljeva je dostignuće ekonomske i socijalne kohezije. Ciljevi njezine kohezijske politike su: konvergencija, regionalna konkurentnost te Evropska međunarodna suradnja. U službi kohezijske politike su također strukturni i kohezijski fond.

Evropska unija podupire realizovanje projekata i programa na različitim područjima. Dva osnovna načina finansijske potpore su: bespovratna sredstva i javni ugovori.

Evropska komisija

Jedna od važnih institucija Evropske unije je Evropska komisija. Evropska komisija zastupa interes Evropske unije kao celine i učestvuje u donošenju Evropskog zakonodavstva. Njeni poverenici, svak iz jedne države članice, biraju se na mandat od pet godina. Jedan od zadataka Evropske komisije je upravljanje proračunom Evropske unije te dodelom sredstava. U dogovoru sa Europskim parlamentom i Vijećem Evropske unije, Evropska komisija postavlja dugoročne rashodne prioritete EU. Osim toga Evropska komisija sastavlja godišnji proračun EU (moraju ga odobriti Parlament i Vijeće) te nadzira potrošnju sredstava Evropske unije. Njen zadatak je također nadzor nad provedbom zakonodavstvo EU, odnosno Evropska komisija proverava da li države članice pravilno primenjuju Evropsko zakonodavstvo.

Evropsko zakonodavstvo

Evropsko zakonodavstvo deli se na primarno i sekundarno zakonodavstvo. Primarno zakonodavstvo (ugovori) predstavljaju temelj i pravila delovanja Evropske unije. Najvažniji akti sekundarnog zakonodavstva su: odredbe, direktive i odluke. Evropsko zakonodavstvo dostupno je na u Službenom listu Evropske unije kao i u elektronskom obliku.

Svetska banka

Borba protiv siromaštva i poboljšanje životnog standarda naroda ciljevi su Svetske banke. Svetska banka jedan je od najvećih pružatelja finansijske i razvojne pomoći u svetu. Njena finansijska pomoć posebno je usmerena prema državama u razvoju i državama u tranziciji. Vlasnici Svetske banke su zemlje članice. Predstavnici članica u Odboru Svetske banke odlučuju o svim strateškim, finansijskim i drugim pitanjima. Grupaciju Svjetske banke čine: Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodna finansijska korporacija (IFC), Agencija za multilateralno garantiranje investicija (MIGA), Međunarodno udruženje za razvoj (IDA) i Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova (ICSID). Često se za IBRD i IDA koristi naziv Svetska banka, dok se pod grupacijom Svetska banka razume svih pet gore navedenih institucija.

SL Consult, d.o.o. | Evropska unija, Evropska komisija, Evropsko zakonodavstvo, Svetska banka- povezave do naše spletne strani: