Evropski fond - jučer, danas, sutra

Kao instrument Europske unije svaki Evropski fond utiče na razvoj područja na kojem deluje. Za projekt Evropski fond može biti važan element za njegovu implementaciju. Kroz pružanje mogućnosti za dobivanje bespovratnih sredstava EU fondovi pomažu u realizovanju projekata. Prilike za dobivanje finansijske potpore postoje. IPA fondovi bili su samo jedna od tih potpora.

Bespovratna sredstva za projekte

Potporu za finansiranje moguće je ostvariti i kroz bespovratna sredstva iz eu fondova. Kod bespovratnih sredstava reč je o nekomercijalnom plaćanju tačno određenom korisniku. Njihov cilj je provedba mere ili aktivnosti u svrhu promicanja određene politike EU. Uz pomoć bespovratnih sredstava u Srbiji su se realizovali mnogi projekti.

IPA fondovi - potpora kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama

Državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za EU namenjeni su IPA-a fondovi (instrument pretpristupne pomoći). IPA fondovi odnose se na razdoblje od 2007-2013 godine. IPA-u, koja je zamijenila dotadašnje pretpristupne programe (npr. Phare, ISPA), možemo razumeti kao integrirani pretpristupni Evropski fond. Pet komponenata sačinjava IPA fondove:

  • IPA I (pomoć u tranziciji i jačanje institucija)
  • IPA II (prekogranična suradnja)
  • IPA III (regionalni razvoj)
  • IPA IV (razvoj ljudskih potencijala)
  • IPA V (ruralni razvoj)


Ulaskom u Evropsku uniju Srbija će dobiti mogućnost korištenja eu fondova, koji su namenjeni državama članicama.

Evropski fond - potpora implementaciji projekta

Finansiranje projekata moguće je i kroz potporu EU fondova. Ovaj način, u kojem Evropski fond nudi pomoć u implementaciji projekta, mogao bi postati još relevantniji za poslovanje preduzeća. Da bi dobili sredstva iz bilo kojeg Evropskog fonda kao prvo, moramo identifikovati Evropski fond na kojega se želimo prijaviti. Važno je također dobro proučiti uslove raspisanog konkursa. Za uspešnu prijavu, odnosno da bi dobili sredstva iz izabranog Evropskog fonda, projekt mora zadovoljavati sve uslove raspisanog konkursa. Put do željenog Evropskog fonda može se pokazati zahtevnim, pomoć se nalazi u konsultantskim uslugama.

Stručnu potporu do eu fondova pruža konsultantska kuća SL CONSULT. S konsultantskim uslugama SL CONSULT-a lakše je realizovati željene projekte.

SL Consult, d.o.o. | Evropski fond, ipa fondovi, bespovratna sredstva, eu fondovi - povezave do naše spletne strani: