Pošalji zahtev

Evropski fondovi - potpora za realizovanje projekata

Finansijsku potporu za realizovanje projekta moguće je dobiti iz Evropskih fondova. Ulaskom u EU nove članice dobivaju priliku za korištenje sredstava iz novih Evropskih fondova. Za Srbiju će sredstva iz strukturnog i kohezijskog fonda otvariti nove mogućnosti za celokupan razvoj. Strukturni i kohezijski fond su u službi regionalne politike EU. Cilj spomenutih Evropskih fondova je smanjiti razlike između bogatijih i siromašnijih delova EU te ujedno promicati socijalnu, privrednu i teritorijalnu koheziju.

Evropski fondovi - podsticaj za celokupan razvoj

Niz projekata danas se finansira iz Evropskih fondova. Na taj način Evropski fondovi podupiru rast i razvoj celih zajednica. S obzirom na pozitivne rezultate koje pridonose društvu u celini, ne sme nas iznenaditi sve veće zanimanje javnosti za Evropske fondove. Nosioci domaćih projekta također se odlučuju za korištenje sredstava iz Evropskih fondova. Za Srpsku budućnost donosi još veće mogućnosti privrednog razvoja.

Novi Evropski fondovi za Srbiju

Do ulaska u EU Srbija ima pravo na korištenje pretpristupnih Evropskih fondova. Ulazak u EU će označiti nove mogućnosti koje uključuju korištenje sredstava iz strukturnog i kohezijskog fonda. Strukturni i kohezijski fond su instrumenti kohezijske politike koja kroz mere finansiranja nastoji ujednačiti regionalnu razvijenost i potaknuti globalnu konkurentnost privrede EU.

Sredstva iz kohezijskog fonda usmerena su u finansiranje velikih projekata na području saobraćaja i zaštite životne sredine. Strukturne fondove čine: Evropski socijalni fond i Evropski fond za regionalni razvoj. Iz Evropskog socijalnog fonda moguće je finansirati projekte koji su, između ostalog, usmereni u socijalno uključivanje osetljivih društvenih grupa ili ipak u prilagodbu privrednim promenama. Sredstva iz Evropskog fonda za regionalni razvoj namenjena su proizvodnim i infrastrukturnim investicijama. Ovaj strukturni fond podupire projekte koji su namenjeni npr. jačanju turističkih usluga, tehnološkom razvoju itd.

Put do sredstava iz Evropskih fondova

Sredstva iz Evropskih fondova dodeljuju se na osnovu konkursnog postupka. Proces prijave na konkurse zahteva poznavanje procedura i pravila. Njihovo poštovanje ključno je za uspeh. Pomoć u prijavi projekta na konkurse za sredstava iz Evropskih fondova nude konsultantske kuće.

Konsultantska kompanija SL CONSULT ima bogato iskustvo na području konkursa za pridobivanje sredstava iz Evropskih fondova. Osim stručnog savjetovanja na području natječaja za sredstva iz EU fondova SL CONSULT je stručnjak za poslovno, ekonomsko i investiciono savetovanje.

SL Consult, d.o.o. | Evropski fondovi, kohezijski fond, strukturni fond, Evropski fondovi za Srbiju - povezave do naše spletne strani: