Evropski projekti

Evropski projekti pozitivno utiču na život stanovništva grada, regije i šire. Do sada su u Srbiji mnogi projekti EU uspešno realizovani. Strukturni i kohezijski fond otvaraju nove mogućnost za razvoj.

Projekti EU - razvoj grada, opštine i regije

Kroz projekte EU podupire razvoju svojih članica te pomaže kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama u ostvarivanju preduslova za ulazak u Evropsku uniju. Projekti EU pokrivaju mnoga područja. U Srbiji će projekti EU uticati na razvoj različitih sfera života. S ulaskom u EU će se u Srbiji povećati zanimanje za mogućnostima koje pružaju strukturni i kohezijski fond. Ovi Evropski fondovi su u službi kohezijske politike EU. Ciljevi kohezijske politike su: ostvarivanje privredne i društvene ujednačenosti članica (konvergencija), regionalna konkurentnost te Evropska međunarodna suradnja. Spomenuti fondovi podupiru Evropske projekte koji doprinose tim ciljevima.

Evropski projekti - put od ideje prema cilju

Evropske projekte možemo razumeti kao instrumente koji doprinose postizanju višeg cilja. Kroz finansiranje projekata EU pruža veliku moćnost pozitivnog razvoj mjesta, županija, regije itd. te ujedno utiče na svakodnevni život stanovništva. Svakodnevno se susrećemo s društvenim izazovima i problemima. Često se razvijaju ideje za njihova rešenja. Mnogi razmišljaju o tome da svoje ideje, odnosno projektne ideje pretvore u Evropske projekte. Da bi dobre projektne ideje postale Evropski projekti, potrebno je vreme, znanje, a katkada i iskustvo.

Prijava projekta

Da bi dobra projektna ideja postala jedan od Evropskih projekata, potrebno je predati prijavu projekta na jedan od konkursa EU. Nakon objave konkursa počinje faza prijave projekta. Proces prijave projekta je vremenski zahtevan. Budući da je rok od objave konkursa do predaje prijave vremenski dosta kratak, projekt pre prijave mora biti kvalitetno pripremljen. Upute i informacije za pripremu kvalitetne prijave nalaze se u konkursnoj dokumentaciji. Pažljivo čitanje i poštovanje svih napisanih kriterijuma je ključno za uspešnu prijavu projekta.

Projektno savetovanje - stručna potpora za uspeh

I ako je put od projektne ideje do realizovanja Evropskog projekta zahtevan, pomoć u rešavanju izazova nalazi se u projektnom savetovanju. Kroz uslugu projektnog savetovanja konsultantske kuće pomažu klijentima u svim ključnim fazama, koje njihove projektne ideje pretvaraju u Evropske projekte. Stručno projektno savetovanje najbolja je preventiva protiv mogućih pogreški. Konsultantske kuće ne nude samo pomoć u pripremi i prijavi nego i u vođenju Evropskih projekata.

Usluge projektnog savetovanje SL CONSLULT-a prilagođene su potrebama njegovih klijenata. SL CONSULT nudi stručnu pomoć i podršku od projektne ideje preko prijave projekta do njegovog realizovanja.

SL Consult, d.o.o. | Evropski projekti, projekti eu, prijava projekata, projektno savetovanje - povezave do naše spletne strani: