Pošalji zahtev

Konkursna dokumentacija

Mogućnosti koje pruža Evropska unija su sve privlačnije. Da bi ih iskoristiti moramo biti izabrani na jednom od konkursa EU. Zato nam je potrebna kvalitetna prijava ili ponuda. Kod pisanja prijave projekta ili ponude moramo biti pažljivi na zahteve konkursne dokumentacije.

ŠTA JE KONKURSNA DOKUMENTACIJA?

Važnost konkursna dokumentacija

U konkursnoj dokumentaciji naći ćemo sve potrebne informacije i upute za pripremu prijave. Važno je da zahteve konkursne dokumentacije pažljivo pročitamo i poštujemo, jer svako odstupanje može dovesti do odbacivanja naše ponude.

Inače se konkursi EU razlikuju, zbog čega postoje i razlike u sadržaju konkursne dokumentacije. Tako se npr. kod konkursa za dodjelu bespovratnih sredstava uz Poziv za dostavu projektnih predloga objavljuje komplet konkursne dokumentacije u kojem se nalaze: upute za prijavitelje, obrasci za pripremu, ugovaranje i provedbu projekata te primerak ugovora. Osim konkursa za dodjelu bespovratnih sredstava moguće je učestvovati i na javnim nabavakma za pružanje usluga, izvođenje radova ili nabavu robe. Tržište javne nabavke EU jedno je od najvećih na svetu, stoga recimo nešto i o konkursnoj odnosno tenderskoj dokumentaciji na tom području.

Konkursna ili tenderska dokumentacija

Sve podatke i zahteve potrebne za određeno nadmetanje naći ćemo u konkursnoj dokumentaciji. Tendersku dokumentaciju sastavlja ugovaratelj. U njoj se moraju nalaziti svi obrasci koji su potrebni za prijavu, ocenu i provedbu javne nabavke. To znači da ponuditelj u tenderskoj dokumentaciji mora naći sve dokumente koji su mu potrebni za pripremu i dostavljanje ponude. Sa obzirom na to da predmet javne nabavke može biti pružanje usluga, izvođenje radova ili nabava robe, tenderska dokumentacija se razlikuje ovisno o predmetu nabave.

Dokumentacija za nadmetanje

Osnova za pripremu ponude u javnoj nabavci je dokumentacija za nadmetanje. Dokumentacija za nadmetanje mora sadržati sve podatke koji su potrebni za pripremu pravilne ponude u javnoj nabavci. Ona mora biti jasna, razumljiva i nedvosmiselna te ujedno mora omogućiti podnošenje usporedivih ponuda. Kod izrade dokumentacije za nadmetanje naručitelj mora poštovatiZakon o javnim nabavkama te Uredbu o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

SL Consult, d.o.o. | Konkursna dokumentacija, tenderska dokumentacija, dokumentacija za nadmetanje - povezave do naše spletne strani: