Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave

Regionalni razvoj i zaštita životne sredine su jedni od osnovnih domena politike jedne države. Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave brine o regionalnom razvoju kao i o smanjivanju regionalne razvojne razlike je u Srbiji. Zaštita životne sredine je nadležnost Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine - Sektor za zaštitu životne sredine. Osnovna delatnost vodoprivrednog preduzeća Srbijavode je da brine o vodama Srbije. Ključni činilac u kreiranju i implementaciji razvojnih programa je Nacionalna agencija za regionalni razvoj.

Ciljevi Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave

Smanjivanje razlika između razvijenijih i manje razvijenih područja je jedan od ciljeva politike EU. Zbog sve većih razvojnih nejednakosti, Republika Srbija ulaže sve napore za njihovo smanjenje. Dakle jedan od ciljeva Ministarstva regionalnog razvoja i lokalne samouprave je podsticanje ravnomernijeg regionalnog razvoja i smanjenje regionalnih razlika. Osim toga MRRLS nastoji da sprovede i nacionalni plan regionalnog razvoja.

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine i Srbijavode

Rezultat stalnog tehnološkog razvoja donosi i negativne posledice, a to je sve veća zagađenost okoline. Problematika zagađenja okoline i zaštite prirode postaje sve aktualnija i u srpskoj javnosti. O tome brine Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine. U Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine postoje dva sektora koja se bave zaštitom životne sredine i očuvanje prirodnih resursa. To su Sektor za zaštitu životne sredine i Sektor za Planiranje i upravljanje u životnoj sredini.

Korišćenje i upravljanje vodama je u nadležnosti vodoprivrednog preduzeća Srbijavode. Bave se osnovnim delatnostima koje su od opšteg interesa. Neke od njih su korišćenje voda, zaštita voda od zagađivanja, zaštita od štetnog dejstva vode i dr. Delatnost javnog preduzeća je određena Zakonom o vodama.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj

U nadležnosti Nacionalne agencije za regionalni razvoj su priprema, sprovođenje i evaluacija razvojnih dokumenata, projekata za unapređenje infrastrukture, razvoj privrednih društava i preduzetništva, akreditacija i koordinacija regionalnih agencija i međunarodna i međuregionalna saradnja. Nadležnost nad agencijom ima Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave. Ministarstvo je zaduženo za stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekta iz delokruga tog ministarstva koji se finansiraju iz sredstva predpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći.

SL Consult, d.o.o. | Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Srbijavode, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštitite životne sredine, Nacionalna agencija za regionalni razvoj - link do naše internet stranice: