Otpadne vode

Jedan od prioriteta EU je zaštita životne sredine. Projekti usmereni prema tom cilju imaju mogućnost korištenja sredstava iz Evropskih fondova. Voda je prirodno dobro koje je važno za čovekov život. Koristimo je za zadovoljavanje različitih potreba. Bez nje mnoge aktivnosti bi bile neizvedive. Nakon njenog iskorištavanja nastaju otpadne vode. Za očuvanje okoliša i čovekovog zdravlja važna je obrada vode, odnosno prečišćavanje otpadnih voda koje se provodi s pomoćupostorenjima za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV).

Otpadne vode i društvo

Voda je preduslov za život. Čovek je koristi u različite namene. Neizbežna posledica ljudskih aktivnosti su otpadne vode. Napredak u tehnologiji omogućio je mnogo lagodniji život. To se je pokazalo i u većoj potrošnji vode, ali i isto tako u većim količinama otpadnih voda. Otpadnim vodama smatraju se vode koje su već korištene u nekom procesu, zbog čega je došlo do promene njihovih značajki. Da bi se otpadne vode mogle ponovno upotrebiti ili ispustiti u prirodu nužan je postupak obrade vode. Obrada vode sadrži različite metode čiji odabir ovisi o konačnoj svrsi dobivene vode.

Prečišćavanje otpadnih voda

S obradom vode uklanjaju se onečišćenja iz otpadnih voda. Odabir postupaka prečišćavanja otpadnih voda ovisi, između ostalog, o količini i sastavu otpadne vode te kakvoći vode koju zahteva mesto ispuštanja. Postupke prečišćavanja otpadnih voda možemo podeliti na: fizikalne, biološke i hemijske.

Postorenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV)

Otpadne vode sadrže onečišćenja koje je potrebno odstraniti. Prečišćavanje otpadnih voda provodi se s pomoćupostorenjima za prečišćavanje voda. Danas na tržištu ne postoji samo jedna vrstapostorenja za prečišćavanje. Naprotiv, napori u razvoju tehnologije obrada voda očituju se i u PPOV-ima. Danas tržište nudi različite postorenja za prečišćavanje otpadnih voda koji daju dobre rezultate. Bogata ponuda kupcu omogućuje da izabere PPOV prema vlastitim potrebama. Često potencijalni kupac ne zna koji PPOV izabrati. U tim slučajevima dobrodošao je savet stručnjaka.

SL Consult, d.o.o. | Otpadne vode, postorenja za pročišćavanje otpadnih voda, obrada vode, ppov - povezave do naše spletne strani: