Studija izvodljivosti

Na konkursima za potporu iz eu fondova susreti ćemo se sa studijom izvodljivosti (feasibility study), analizom troškova i koristi (cost benefit analizom), investicionom dokumentacijom, aplikacijom ili zahtevom za sufinansiranje. Ako je to prvi susret, mogu se pojaviti mnoga pitanja. Kako izraditi analizu troškova i koristi te studiju izvodljivosti? Što je to investiciona dokumentacija? Kako pravilno ispuniti zahtev za sufinansiranje? Kako pripremiti investicionu dokumentaciju?

Aplikacija za sufinansiranje projekata

Osmišljavanju i pripremi projekta sledi podnošenje zahteva za sufinansiranje. Budući da Evropski konkursi sadrže uslove koje projekt mora zadovoljavati, pre podnošenja zahteva za sufinansiranje potrebno je identifikovati Evropski fond koji podupire našu djelatnost. Celokupan proces aplikacije za sufinansiranje zahteva strogo poštovanje procedura i pravila. U slučaju nedostatka znanja stručna pomoć je dobrodošla. Stručna potpora najlakši je način s kojim možemo osigurati da u našoj aplikaciji za sufinansiranje ne dođe do tehničkih ili administrativnih pogrešaka.

Studija izvodljivosti ili feasibility study

Uopšteno u poslovanju studija izvodljivosti je više nego korisna. Zašto? Feasibility study odgovara na pitanje, da li je predloženi projekt moguće realizovati te nam ujedno omogućuje njegovo preispitivanje. Moglo bi se reći da studija izvodljivosti pruža dobru osnovu za donošenje najprihvatljivije odluke. U kontekstu uspešne aplikacije za sufinansiranje iz Evropskih fondova feasibility study nije nebitna. Feasibility study možemo razumeti kao osnovu za opravdanje finansiranja predloženog projekta. Njenu izradu ne smemo olako shvatiti. Na osnovi studije izvodljivosti utvrđuje se, da li je projekt pravilno utemeljen te zadovoljava li potrebe svojih ciljnih grupa. Kako bi dobili sve te odgovore u studiju izvodljivosti moramo uključiti sve potrebne komponente (npr. operativne, društvene itd).

Analiza troškova i koristi (cost benefit analiza)

Za ocenu projekta bitna je analiza troškova i koristi. Kao što ime kaže, cost benefit analiza uzima u obzir sve koristi i troškovi projekta. U analizi troškova i koristi uspoređujemo stanje „bez“ i „s“ projektom. Za određivanje profitabilnost projekta u cost benefit analizu moramo uključiti troškove i koristi za duže vremensko razdoblje. S cost benefit analizom gledamo širi društveni kontekst, odnosno ocenjujemo finansijske, društvene i druge uticaje u odnosu na definisane ciljeve.

Odgovore na sva pitanje u vezi studije izvodljivosti, analize troškova i koristi, investicione dokumentacije, zahteva ili aplikacije za sufinansiranje nude konsultantske kuće. Konsultantska kompanija SL CONSULT nudi potporu u povlačenju sredstava iz eu fondova. Njena usluga, između ostalog, uključuje pripremu prijave, izradu studije izvodljivosti, pripremu investicione dokumentacije te ostalu savetodavnu i tehničku pomoć koja je potrebna za uspešno zaključivanje prijave.

SL Consult, d.o.o. | Studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi, feasibility study, cost benefit analiza, zahtev za sufinansiranje, aplikacija za sufinansiranje, investiciona dokumentacija - povezave do naše spletne strani: