Sufinansiranje i finansiranje projekata

Važna tačka na put do realizovanja projekta su finansije. Finansiranje projekata je moguće kroz Evropske fondove. To je dobrodošla potpora, jer je sposobnost za finansiranje projekta ključna za celi proces realizovanja. Prvi korak na putu pridobijanja sredstava iz EU fondova je identifikovanja optimalnog konkursa za sufinansiranje projekata.

Što je to finansijska perspektiva?

Godišnji proračun EU zasniva se na financijskoj perspektivi. Finansijska perspektiva je srednjoročni dogovor o rashodnim prioritetima. S finansijskom perspektivom se određuju maksimalni iznosi i struktura predviđenih rashoda. Ona je okvir za rashode unutar višegodišnjeg razdoblja. Finansijska perspektiva nije višegodišnji proračun. Zato je za utvrđivanje stvarnih rashoda dogovor oko godišnjeg proračuna i dalje potreban.

Evropski fondovi - potpora za finansiranje projekata

Pronalazak finansijskih sredstava predstavlja izazov zbog kojeg neki projekti nikada ne zažive. Zato je svaka potpora dobro došla. Jedan od načina je prijava projekta na konkurse za sufinansiranje projekata iz EU fondova. Evropski fondovi podupiru finansiranje projekata na različitim područjima te se uslovi konkursa za sufinansiranje projekata razlikuju. Dobro je detaljno proučiti sve uslove konkursa za sufinansiranje projekata, na kojeg se želimo prijaviti. Da bi dobili željeni ugovor o sufinansiranju, projekt mora zadovoljavati sve potrebne uslove konkursa.

Kako do ugovora o sufinansiranju

Mogućnosti koje EU pruža kroz sufinansiranje projekata iz eu fondova veoma su privlačne. Budući da Hrvatska ima mogućnost korištenja sredstava iz strukturnog i kohezijskog fonda, interes za ovaj način finansiranja projekata mogao bi narasti. Da bi dobio sredstva iz Evropskih fondova namenjena sufinansiranju projekata, odnosno potpisao ugovor o sufinansiranju kandidat mora poznavati pravila i procedure konkursa. Pravila i procedura konkursa ponekad su razlog odustajanja od prijave za sufinansiranje projekata.

Da bi dobili ugovor o sufinansiranju potrebno je vreme za istraživanje i proučavanje, a njega ponekad zbog poslovnih obaveza nema puno. Osim toga potrebno je i znanje, a često i iskustvo. Pomoć na putu do ugovora o sufinansiraju nude konsultantske kuće.

Tehnička pomoć

U širem smislu tehnička pomoć pruža se transferom znanja. Tehničku pomoć daju konsultanti, predavači i sl. koji su angažovani putem ugovora o pružanju usluga s ciljem transfera znanja, veština ili razvoja institucija.

Konsultantska kuća SL CONSULT u svojoj ponudi nudi i tehničku pomoć lokalnim upravama, organizacijama, društvima, preduzećima te nacionalnim i međunarodnim agencijama koje se žele prijaviti na konkurse za sufinansiranje projekata iz Evropskih fondova. Usluga tehničke pomoći uključuje potporu u pripremi projektnih predloga prema kriterijumima raspisanog konkursa. Iskustvo i znanje SL CONSULTA-a pomoglo je mnogim kandidatima da uspjšno kandidiraju na konkursima EU za sufinansiranje projekata.

SL Consult, d.o.o. | Sufinansiranje projekata, finansiranje projekata, finansijska perspektiva, ugovor o sufinansiranju, tehnička pomoć - povezave do naše spletne strani: