Zakon o javnim nabavkama (ZJN)

Prilikom kupovine dobara i usluga država, državni organi i organi koji imaju javna ovlašćenja moraju da poštuju skup propisa i pravila. Taj skup nazivamo javna nabavka. U Srbiji je javna nabavka regulisana Zakonom o javnim nabavkama.

Šta je to javna nabavka?

Javna nabavka podrazumeva obezbeđivanje opreme, usluga i javnih radova od strane vlade i komunalnih službi. Javnu nabavku možemo da razumemo kao pravila i propise koje država, državni organi kao i organi s javnim ovlašćenjima moraju da poštuju pri kupovini dobara i usluga. Svrha ovih propisa ili javne nabavke je između ostalog nadzor nad sredstvima proračuna. Načela javne nabavke povezana su i s ugovorima o finansiranju projekta bespovratnim sredstvima iz evropskih fondova. Predlagači projekata koji potpišu te ugovore moraju da poštuju načela javne nabavke.

Novi Zakon o javnim nabavkama (ZJN)

Sve potrebne informacije o javnoj nabavci nalaze se u Zakonu o javnim nabavkama. Novi ZJN je Narodna skupština usvojila 2012. godine, a 6. januara 2013. godine je stupio na snagu novi Zakon o javnim nabavkama. U aprilu 2013. godine je počela primena Zakona o javnim nabavkama. Primena novog Zakona o javnim nabavkama je usklađen sa direktivama iz Evropske unije i donosi veću transparentnost i veću konkurenciju u postupcima javnih nabavki.

Vrednosti javne nabavke u konkursnoj dokumentaciji i u ponudi iskazuju se u dinarima. Ako je vrednost javne nabavke za dobra, usluge ili radove iznad limita utvrđenog Zakonom o budžetu Republike Srbije za nabavke male vrednosti, oglasi se objavljuju na Portalu javnih nabavki. Javna nabavka male vrednosti iznosi od 400.000 do 3.000.000 din, dok javna nabavka visoke vrednosti se odnosi na iznose preko 3.000.000 din bez PDV-a. Odredbe ovog zakona primenjuju se i na nabavke usluga koje se neposredno ili posredno finansiraju od strane naručioca u iznosu od preko 50% vrednosti javne nabavke.

SL Consult, d.o.o. | Zakon o javnim nabavkama 2013, ZJN, Zakon o zaštiti životne sredine - link do naše internet stranice: