Zakon o zaštiti životne sredine

Životna sredina je veoma bitna za društvo i stoga pokušava da je zaštiti zakonskim propisima. Područje zaštite životne sredine i prirode spada u delokrug Ministarstva energetike, razvoja zaštite životne sredine. Zaštita životne sredine je uređena Zakonom o zaštiti životne sredine. Zakon o zaštiti životne sredine nije jedini propis na području zaštite životne sredine. Postoji niz uredbi, pravilnika, zakona itd. vezanih za životnu sredinu i prirodu. Najvažniji propis na području zaštite prirode je Zakon o zaštiti prirode. Jedan od najvažnijih prirodnih resursa je voda. Pravni status voda i upravljanje vodama određeno je Zakonom o vodama.

Zakon o zaštiti životne sredine i Nacionalni program za zaštitu životne sredine

Zaštita životne sredine podrazumeva preduzimanje različitih mera s ciljem sprečavanja ugrožavanja životne sredine, racionalnog korišćenja prirodnih dobara i očuvanja biološke ravnoteže, ekološke stabilnosti i drugo. Zakonom o zaštiti životne sredine su definisani ciljevi zaštite životne sredine. Zakonom se obezbeđuje ostvarivanje prava čoveka na život i razvoj u zdravoj životnoj sredini i uravnotežen odnos privrednog razvoja i životne sredine u Srbiji.

Zakon o zaštiti životne sredine propisuje i Nacionali program za zaštitu životne sredine. Nacionalni program je usvojen 2010. godine. Tim programom se obezbeđuje planiranje i upravljanje narednih deset godina. Nacionalni program zaštite životne sredine predstavlja sredstvo za rešavanje prioritetnih problema u oblasti zaštite životne sredine u zemlji, a ujedno doprinosi pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Nacionalni programa predstavlja sredstvo za racionalno rešavanje prioritetnih problema. Jedan od tih je i ulaganje u infrastrukturne projekte na prioritetnim područjima zaštitite životne sredine, odnosno razvoj infrastrukture za sanitarne deponije, tehnologija za smanjenje zagađenja vazduha i postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda.

Zakon o zaštiti prirode

Priroda je dobro od opšteg interesa i Srbija ima poseban sistem za njeno očuvanje. Zakonom o zaštiti životne sredine su utvrđeni režimi zaštite, uspostavljanje posebno zaštićenih područja, upravljanje i kontrola.

Zakon o vodama i Strategija upravljanja vodama

Zakonom o vodama uređuje se zaštita voda, zaštita štetnog dejstva voda, korišćenje i upravljanje vodama, kao dobrima opšteg interesa i drugo. Pravni status voda, integralno upravljanje vodama, upravljanje vodnim objektima i vodnim zemljištem, izvori i način finansiranja vodne delatnosti, nadzor nad sprovodenjem ovog zakona, kao i druga pitanja značajna za upravljanje vodama određuje Zakon o vodama. Na temelju Zakona o vodama 2010. godine usvojena je Strategija upravljanja vodama. Strategija upravljanja vodama je planski dokument kojim se utvrđuju dugoročni pravci upravljanja vodama. Strategija pre svega sadrži ocenu postojećeg stanja upravljanja vodama, ciljeve i smernice za upravljanje vodama, mere za ostvarivanje utvrđenih ciljeva upravljanja vodom i projekciju razvoja upravljanja vodama.

SL Consult, d.o.o. | Zakon o zaštiti životne sredine, Operativni program za zaštitu životne sredine, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o vodama, Strategija upravljanja vodama - link do naše internet stranice: