Zaštita životne sredine u Srbiji

Zaštita životne sredine je veoma bitna stavka u EU. Srbija je od 2010. godine ostvarila napredak u zaštiti životne sredine. Za Srbiju je veoma značajan Nacioanlni program zaštite životne sredine, koji je Vlada donela 2010. Ovaj program biće realizovan Akcionim planom i obezbediće brojne projekte u procesu približavanja Evropskoj uniji i korišćenje kofinansirajućih sredstava iz budžeta RS i predpristupnih fondova EU. Nacionalni program zaštite životne sredine bi trebalo da doprinese poboljšanju kvaliteta života i rešavanju prioritetnih problema u oblasti zaštite životne sredine.

Železnička infrastruktura

Javni prevoz je javno dobro i često naglašavamo društvenu korist usluga javnog prevoza (npr. autobuski ili železnički prevoz). U cilju unapređenja efikasnosti i bezbednosti železničkog saobraćaja potrebno je modernizovati zastarelu železničku infrastrukturu. Investiranje u železničku infrastrukturu jedan je od načina povećavanja broja putnika u železničkom putničkom prevozu. Modernizacijom prevoznih usluga, sistema za upravljanje i nadzor, opreme za signalizaciju i komunikaciju mogu se privući potencijalni korisnici.

Upravljanje otpadom i Strategija upravljanja otpadom

Prema Zakonu o zaštititi životne sredine upravljanje otpadom predstavlja sprovođenje propisanih mera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana, i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom posle zatvaranja. Ti postupci ne smeju predstavljati rizik za okolinu. S programom približavanja EU usvojena je dugoročna Strategija upravljanja otpadom. Strategija upravljanja otpadom je donesena za period od 2010-2019. godine. Strategijom upravljanja otpadom se obezbeđuju uslovi za racionalno i održivo upravljanje otpadom na nivou Republike, takođe se podrazumeva poboljšanje kvaliteta života stanovništva. Ključni koraci uključuju jačanje postojećih i razvoj novih mera za uspostavljanje integralnog sistema upravljanja otpadom, dalju integraciju politike životne sredine u ostale sektorske politike i drugi.

Vodosnadbevanje

Vodu je potrebno koristiti racionalno i ekonomično. Kako bi se povećao kvalitet života stanovnika potrebno je investirati u sektor voda, između ostalog i u vodosnadbevanje. Vodosnadbevanje ili snadbevanje vodom je jedan od bitnih elemenata kvalitete života. Zakon o vodama obuhvata i korišćenje voda za snadbevanje stanovništva. Vodosnadbevanje obuhvata poslove zahvatanja i crpljenja podzemnih i površinskih voda za piće i druge potrebe, njihovo pročišćavanje, dopremanje i raspodelu. Voda za snadbevanje stanovništvu mora da bude zdravstveno ispravna.

Odbrana od poplave

Poplava je elementarna nepogoda. Odbrana od poplava predstavlja važan segment kompleksa radova i mera vezanih za upravljanje rečnim slivom. Merama odbrane od poplava, rizik od štetnih posledica može da se smanji. Mere za odbranu od poplava utvrđuju se opštim i operativnim planom za odbranu od poplava. Opšti plan za odbranu od poplava donosi se za period od pet godina, a operativni za period od godinu dana. Opšti plan sadrži mere koje se moraju preduzeti preventivno i u periodu nailaska velikih voda, dok operativni plan za odbranu od poplava sadrži nazive sektora i deonica. Ne postoji apsolutna zaštita od poplava, ali se merama za odbranu od poplava mogu smanjiti posledice poplave.

SL Consult, d.o.o. | Zaštita životne sredine u Srbiji, vodosnadbevanje, odbrana od poplava, železnička infrastruktura, upravljanje otpadom, Strategija za upravljanje otpadom - link do naše internet stranice: