Veljavnost pogojev uporabe

Pogoji uporabe se nanašajo na spletni iskalnik VSI.SI in vse druge izdelke in storitve na strani www.vsi.si in vseh spletnih straneh pod domeno vsi.si (storitve Vsi.si). Storitve Vsi.si ne vključujejo storitev oglaševanja na spletnem iskalniku Vsi.si. Posamezni izdelki in storitve Vsi.si imajo lahko svoje pogoje uporabe in v tem primeru se uporabljajo tako ti pogoji, kot posebni pogoji za vsako posamezno storitev. V primeru konflikta med pogoji uporabe, imajo prednost posebni pogoji za vsako posamezno storitev.
Pogoji uporabe se nahajajo na spletnih straneh Vsi.si. In sicer tudi na dnu strani vsi.si in ceniku.

Pravice intelekutalne lastnine

Vsa vsebina storitev Vsi.si je avtorsko pravno zaščitena kot individualna stvaritev oziroma kot podatkovne zbirke. Varstvo zajema besedila, programsko opremo ter izvorno kodo. Avtorsko pravno zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati zgolj za zasebne namene, razen če to ni prepovedano s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo.

Dovoljena uporaba

Prepovedano je kakršno koli kopiranje rezultatov iskalnika Vsi.si, njihovo spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, razen kopiranja rezultatov za osebno uporabo in razen uporabe, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami Vsi.si. Prepovedana je uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke iz storitev Vsi.si ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s storitvami Vsi.si. Za vsako komercialno uporabo storitev Vsi.si je potrebno skleniti predhoden dogovor z družbo Vsisi d.o.o..

Vsebina iskalnika VSI in omejitev odgovornosti za povezave

Družba Vsisi d.o.o. nima vpliva na vsebino oziroma rezultate poizvedb na spletnem iskalniku Vsi.si. Programska oprema avtomatsko preiskuje svetovni splet za spletnimi stranmi, ki ustrezajo obsegu spletnega iskalnika Vsi.si in vsebino najdenih spletnih strani začasno shrani v skladišče podatkov. Nato se strani v skladišču podatkov uredijo. Ko uporabnik v spletni iskalnik Vsi.si vnese iskani pojem se avtomatsko opravi poizvedba v kazalu spletnih strani in dobljene rezultate ustrezno razvrsti ter prikaže uporabniku.

Brezplačni vpisi

Spletni portal VSI.SI omogoča brezplačni vpis spletne strani podjetja za čas 1 (enega) leta.Brezplačni vpis vsebuje: kontaktne podatke podjetja, kratek opis (40 znakov), 3 ključne besede. Pred javno objavo vsak opis ročno pregledamo in si pridržujemo pravico o objavi oz. neoobjavi. Po poteku je možen plačljiv oglas po ceniku ali po dogovoru.

Omejitev odgovornosti

Odgovornost za povezave

Družba Vsisi d.o.o. nima vpliva na prikaz rezultatov poizvedb, pač pa gre samo za urejeno in po določenih kriterijih razvrščeno zbirko relevantnih spletnih povezav na spletne strani izven njegove kontrole. Družba Vsisi d.o.o. ne preverja vsebine spletnih strani, preden so le te vnešene v skladišče podatkov, saj to zaradi količine podatkov objektivno ni mogoče. To pomeni, da se lahko med rezultati na spletnem iskalniku Vsi.si d.o.o. prikaže tudi povezava na spletno stran, katere vsebina je nezakonita, škodljiva, zavajajoča, sporna ali žaljiva, za kar družba Vsisi d.o.o. ne odgovarja.

Zaradi narave interneta družba Vsi.si d.o.o. ne more prevzeti in ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino takšnih spletnih strani. Družba Vsisi d.o.o. ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi vsebine tretjih spletnih strani, povezava na katere je prikazana med rezultati spletnega iskalnika Vsi.si. Družba Vsisi d.o.o.nima vpliva na nobeno spletno stran, katere naslov se prikaže med rezultati na spletnem iskalniku Vsi.si in celotna vsebina teh spletnih strani je pod izključno kontrolo upravljavcev teh spletnih strani. Prav tako družba Vsi.si d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kratke opise spletnih strani, ki se prikažejo poleg povezave na zadevno spletno stran in sicer med rezultati spletnega iskalnika Vsi.si, saj je ta vsebina sestavni del HTML izvorne kode in tako v sferi upravljavca zadevne spletne strani.
Internet se stalno spreminja in tehnologija, ki bi prikazovala popolnoma ažurno stanje interneta ne obstaja. Družba Vsisi zato ne more in ne prevzema nobene odgovornosti za popolnost in pravilnost in ažurnost rezultatov spletnega iskalnika Vsi ter pravilno delovanje vseh povezav na spletne strani izven obsega svoje kontrole. Družba Vsisi d.o.o. zagotavlja storitve Vsi.si takšne kot so in brez kakršne koli odgovornosti. Uporabnik ministrani v vsi.si se strinja s pogoji uporabe s potrditvijo vsebin za objavo.

Odgovornost za vsebino storitev Vsi in njihovo delovanje

Storitve Vsi.si so za uporabnike plačljive. Družba Vsisi d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, dostopnost, delovanje in brezhibnost storitev Vsi.si. Družba Vsisi d.o.o. nadalje ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli morebitno škodo, ki bi nastala uporabnikom zaradi nezmožnosti uporabe storitev Vsi.si, zaradi zaupanja v vsebino storitev Vsi.si., zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo storitev Vsi.si. Družba Vsisi d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje prekine zagotavljanje storitev Vsi, če meni da je to potrebno.
Omejitev odgovornosti v teh pravilih uporabe velja pod pogojem, da je v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru neskladnosti velja takšna omejitev odgovornosti, v kakršnem obsegu je dovoljena z veljavno zakonodajo.

Umik spletne strani iz rezultatov spletnega iskalnika VSI.SI

Ker se iskanje spletnih strani opravlja avtomatsko, se v skladišče podatkov shranjujejo ter nato razvrstijo tudi vsebine spletne strani, za katere njihovi upravljavci ne želijo, da bi bile prikazovane v spletnem iskalniku Vsi.si V tem primeru lahko upravljavec spletne strani oz. njihove vsebine doda v spletni dokument meta podatek v katerem je zapisano, da VSI dokumenta ne sme razvrstiti. Družba Vsi.si d.o.o. striktno upošteva ta navodila in tako označenih spletnih strani ne prikazuje. S tem je torej upravljavcem spletnih strani dana možnost, da izvzamejo svojo spletno stran iz rezultatov spletnega iskalnika Vsi. Družba Vsisi d.o.o. opozarja, da zaradi ažuriranja skladišča podatkov, meta zaznamek upošteva od naslednjega ažuriranja naprej in torej lahko pride do večdnevne zamude. V tem vmesnem času je določena spletna stran ali vsebina še vedno dostopna preko spletnega iskalnika Vsi.si, oziroma obratno. Enako velja v primeru, da se določena spletna stran ali vsebina izbriše, saj je v prehodnem obdobju še vedno dostopen njen hitri predogled.

Varstvo zasebnosti

Družba Vsisi d.o.o. zbira določene informacije o uporabnikih, na podlagi katerih pa ni mogoče določiti posameznika in zato niso osebni podatki v smislu veljavne zakonodaje. Podatki, ki se avtomatsko shranjujejo v dnevnikih so IP naslov ter čas in trajanje obiska. Družba Vsisi d.o.o. shranjuje te podatke na tehnično in programsko varovani računalniški opremi.

Družba Vsisi d.o.o. uporablja te informacije zgolj z namenom zagotavljanja in izboljševanje storitev Vsi.si ter za spremljanje statistike njihove uporabe. Družba Vsisi d.o.o. teh podatkov ne uporablja za sledenje načinu obnašanja posameznih uporabnikov, niti jih ne posreduje nobenim tretjim osebam, razen državnim organom za namen pregona storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, kadar ti to izrecno zahtevajo.

Spletni imenik

Družba Vsisi d.o.o. uporabnikom omogoča vpis v spletni imenik. Cena vpisa za eno leto je določena s cenikom, in je odvisna od storitev, ki jo naroči vpisnik. Cenik storitev se nahaja na spletni strani Vsi.si.  Pred objavo nove spletne strani v spletnem imeniku vpis pregleda urednik in ga potrdi ali zavrne. Ta potrditev se opravi enkrat, zato je družba Vsi.si lahko odgovorno zgolj za stanje spletne strani ob potrditvi vpisa. Družba Vsi.si ne more in ne prevzema nobene odgovornosti za kakršne koli naknadne spremembe v vsebini spletne strani (akcijske ponudbe, novice ipd.) saj o teh spremembah ni obveščen, niti nima kontrole nad njimi. V kolikor je kupnina za storitev  vsi.si plačana delno ali v celoti in stranka odstopi od izvedbe projekta, si podjetje Vsisi d.o.o. pridržuje pravico, da zadrži plačano kupnino.

Pridržujemo si pravico, da 10 dni po poteku plačilnega obdobja, storitev ukinemo, v kolikor ne dobimo plačila ali vsaj potrdila, da je storitev podaljšana - plačana.

Gostovanje spletnih strani

Plačila gostovanja se izvajajo za mesečno, trimesečno, pol letno ali enoletno obdobje. Ko poteče določen čas, za katerega ste plačali storitev, je potrebno ponovno predplačilo za določen čas.

Pridržujemo si pravico, da 10 dni po poteku plačilnega obdobja, storitev ukinemo, v kolikor ne dobimo plačila ali vsaj potrdila, da je storitev podaljšana - plačana.

Po izteku plačilnega obdobja se gostovanje podaljša za enako plačilno obdobje. V kolikor ne želite podaljšati gostovanja, nas morate obvestiti vsaj 20 dni pred iztekom plačilnega obdobja. V nasprotnem primeru ste dolžni poravnati znesek, ki je predviden za plačilno obdobje.

V kolikor ne prejmemo plačila gostovanja 10 dni po izteku plačilnega obdobja, lahko vaš račun izbrišemo brez opozorila.

V primeru, da kršite katero koli točko poslovanja, vam lahko nemudoma ukinemo gostovanje in odstranimo vse podatke, brez predhodnega obvestila in brez povračila denarja. Ponovni vklop spletne strani je 45,00€ + ddv.

Gostovanje lahko prostovoljno kadarkoli prekličete. Preostalega denarja ne vračamo, razen, če se izjemoma tako odločimo.

Optimizacija spletnih strani

Družba Vsi.si d.o.o. si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni da je to potrebno.

Ljubljana, 20. januar 2012