Cevi za grejanje - visoka efikasnost uz 4 vrste Giacomini cevi

Cevi za podno grejanjePre nego što se pozabavimo dostupnim vrstama cevi za grejanje razjasnimo funkciju ili ulogu same cevne mreže u sistemu grejanja. Ona se prvenstveno odnosi na povezivanje izvora toplotne energije sa grejnim telom. Na tržištu su ponuđeni dvocevni (gornji i donji razvod) i jednocevni sistemi (horizontalno, vertikalni),...itd. Korištenje najnovije tehnologije pruža nekoliko opcija u izboru vrste materijala za cevi, a to su: čelik, bakar, plastika i vrlo efikasna kombinacija aluminijuma i plastike (PEX-b/Al/PEX-b) po relativno povoljnoj ceni.U ponudi bakarnih cevi za grejanje imamo tvrde, meke i cjevi u PVC ovoju. Prednost bakra kao materijala ogleda se u dugotrajnosti zagarantovanih osobina, efikasnosti i isplativosti postavljanja, prolongiranom vremenu servisa itd. Bakarne cevi za grejanje primenjuju se u sistemima za zaštitu od požara, sistemima gasa i grejanja, raznim industrijskim granama itd. Prednosti ovakve vrste materijala za cevi za podno grejanje u odnosu na upotrebu plastike odnose se na: mogućnost višestruke reciklaže kao eko materijala, izdržljivost pri visokoj temperaturi i pritisku, biološka svojstva (dodatno održava kvalitet pijaće vode i preporučuje se za njen transport), činjenicu da nema podložnosti uticaju ultraljubičastog zračenja. Primer cene cevi za grejanje Cu PVC cev 18 x 0.8 donosi iznos od 485, 15 RSD (sa pdv). Dobre strane korištenja Alupex višeslojnih cevi za grejanje su: 100% sprečen prolaz kiseonika kroz cev, vrlo su otporne na povišen pritisak i temperaturu, bez prenošenja šumova po instalaciji, mala težina, ovu vrstu cevi za grejanje upotrebljavamo za instalacije pijaće vode, radijatorsko grejanje i kao cevi za podno grejanje (gdje se zbog jednostavnosti/brzine montaže sve više upotrebljava PE-Xb) , poseduju otpornost na hemikalije i mali koeficijent linearnog izduženja. Pex cevi za podno grejanje Giacomini upotrebljavaju se u stambenim, poslovnim objektima zbog postojanosti materijala na visokoj temperaturi i pritisku. Sačinjene su od peroksidom umreženog polietilena. Za spajanje ovakve vrste cevi za grejanje u upotrebi je originalni Giacomini fiting. Sve Giacomini cjevi imaju ateste po DIN testirano na najmanje 50 godina rada (uz uslove, koji su uz to predpisani). Cjevi su ili u ravnim palicama do 6 m ili u kolutima - manje dimenzijeu kolitima 50, 100, 240 m /PEX čak i 600 m). Moramo napomenuti da za svaku od spomenutih vrsta cevi postoji fiting za spajanje cevi koji predstavlja izuzetno važnu komponentu instalacije (račvanje, usmeravanje odnosno promena pravca itd.). Osim svega ovoga u ponudi za sistem grejanja su poseban alat za obradu cevi i ostala oprema.

Giacomini razdelnik za grejanje

Razdelnik za podno grejanjePrednost ovakvog sistema u odnosu na klasićne dvocevne sisteme ogleda se u: ne pravi se spojeva u podu, smanjenoj upotrebi fitinga, manjem gubitku toplotne energije, jednostavnom postavljanju cevne instalacije itd. U ponudi elemenata na tržištu pronaći ćete: razdelnike/sabirnike, adaptere za spajanje cevi, ormare za razdelnike itd. Od proizvoda navodimo: Giacomini R553D, Giacomini R553. Prvi proizvod pogodan je za kupce kojima su primarni manji troškovi održavanja, dakle isplativost i manje zahtevno upravljanje. Drugi proizvod projektanti su kreirali za sisteme grejanja (distribucija tople vode) i sisteme hlađenja. Dakle, Giacomini R553 poznat je proizvod na području upotrebe cevi za grejanje i hlađenje.

Širok spektar Giacomini materijala za cevi za podno grejanje omogućuje vam bezbednost, pouzdanost i ekonomičnost kako u letnom tako i u zimskom periodu.

Giacomini proizvodi:http://deltaterm.rs/